ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ МЕДВЕДКИ

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ МЕДВЕДКИ

* 1 кг половинок гороха (именно половинок); * Средство от колорадского жука (Фьюри, Актара, Антижук, Децис, ...